PROJEKTAS „DIZAINO SPARNAI“

 

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.

Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Įmonei skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur.

Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. sausio 31 dienos.

 

 

Pojektas Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams
Projektą diegia UAB MEDICATA FILIA ĮSIGYTA PANAUDOJANT LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠAS
Pareiškėjo pavadinimas: UAB “MEDICATA FILIA”
PROJEKTAS Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams Siekiant mažinti iškastinio kuro sąnaudas elektros energijos gamybai, diegiamas projektas panaudoti saulės energiją elektros energijos gamybai Įmonės elektros energijos poreikaims dalinai patenkinti ekologiškai gaunama elektros energija.
Projekto vykdymo pradžia – 2021-08-02,
Numatoma projektą įgyvendinti per 2022 metus.

 

 

UAB „Medicata Filia“ klientų savitarnos sprendimų diegimas

1994 metais įkurta įmonė UAB „Medicata filia“ yra moderni ir patyrusi farmacijos įmonė, bendradarbiaujanti su Lietuvos gydytojais – apiterapeutais ir fitoterapeutais, kuriant efektyvius produktus sveikatai. Įmonės pagrindiniai pardavimai yra gaunami iš B2B sektoriaus klientų, tačiau šiuo metu įmonė neturi klientų savitarnos sistemos, todėl klientų aptarnavimo būdas yra itin imlus įmonės darbuotojų darbui.

Siekiant įdiegti klientų savitarnos sprendimą, UAB „Medicata Filia“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID–19 pandemiją priemonė. Bendra projekto vertė yra 67 000,00 eurų, o jo įgyvendinimui yra skirtas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 50 000,00 eurų.

Šio projekto įgyvendinimo metu įmonėje planuojama įdiegti įmonės klientų savitarnos sistemą, kuri bus integruojama su įmonės išteklių valdymo (buhalterinės apskaitos) sistema. Tikimasi, jog klientų savitarnos aplinka itin padidins veiklos efektyvumą bei užsakymų įgyvendinimo būklės matomumą, o tai padės ne tik padidinti pardavimų apimtis jau esamiems klientams, bet ir pritraukti naujus klientus. Efektyvesnis procesas sudarys sąlygas ženkliai padidinti pardavimus ne tik klientams Lietuvoje, bet ir Skandinavijoje, kitose Baltijos šalyse, Balkanuose.

Projekto vykdymo pradžia – 2022.02.10, numatoma projektą įgyvendinti per 10 mėnesių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas: UAB “MEDICATA FILIA”

PROJEKTAS  Elektromobilio įsigijimo UAB MEDICATA FILIA skatinimas

 

PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PANAUDOJANT KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠAS

Įmonės darbuotojams sąlyginai daug laiko tenka praleisti automobilyje… vaistinių, kitų pardavimo taškų aptarnavimui, darbui su bitininkais įsigyjant bičių produktus, vykstant pas bitininkų ir kitokio pobūdžio grupes pasidalinti informacija apie bičių produktų reikšmę žmogaus ar mylimo gyvūnėlio sveikatos palaikymui.

Tesiogiai dirbant su natūraliais, gamtos sukurtais bičių produktais, vaistažolėmis yra didžiulis disonansas kelionių metu palikti paskui save nuo sudegusio automobilio kuro dvokiantį ir nesveiką gamtai bei žmonėms orą. – „Viena ranka“ skatiname būti sveikam, o „kita ranka“ tai idėjai tiesiogiai kenkiam.

Puiki Lietuvos vyriausybės priemonė skatinti keisti taršias transporto priemones į ekologiškas – automobilius, naudojančius vieną iš švariausių kurų – elektros energiją. Geriausiu atveju naudojama elektros energija būtų maksimaliai žalia. Tuo tikslu Įmonė planuoja 2022 metais įsirengti saulės jėgainę, kuri prisidės prie valstybės inicijuojamos žaliosios energijos gamybos. Perspektyvoje Įmonė Medicata Filia planuoja pakeisti visas įmonėje naudojamas transporto priemones žalesnėmis bei patys pasigaminti toms transporto priemonėms žaliąjį kurą – žaliąją elektros energiją. Atliktas pirmasis žingsnis – pakeistas dyzelinu varomas automobilis Citroen C3 į pilnai elektros energija varomą lengvąjį automobilį Nissan Leaf. Mūsų laukia tolimesni žingsniai žaliosios energijos gamybos bei panaudojimo link.