Straipsniai

Įgyvendintas projektas – UAB Medicata Filia MTTP infrastruktūros plėtra

03

UAB “Medicata Filia” įgyvendino projektą „UAB „Medicata Filia MTTP infrastruktūros plėtra“, Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-04-016, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-03-K priemonę „Intelektas LT+“.

Veiksmų programa:

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas::

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė::

Intelektas LT+

Kvietimo numeris:

VP2-1.3-ŪM-03-K-04

Projekto kodas:

VP2-1.3-ŪM-03-K-04-016